day 62

Over

Mildred Valkonet is een in Nederland gevestigde kunstenaar, illustrator, psycholoog en onderzoeker. Ze gebruikt geschiedenis, volkscultuur, fotografie en film, psychologie en de natuur om de betekenis van relaties binnen families en tussen mens en natuur te verkennen. Haar werk onderzoekt vaak de behoefte om ons kwetsbaar op te stellen en datgene te delen wat mensen raakt.

Mildred heeft een BFA van de Acamedy Minerva in Groningen en een MFA van het Piet Zwart Instituut in Rotterdam. Ze studeerde psychologie in Rotterdam en Leiden en behaalde haar master in 2011. Ze heeft als kunstenaar meerdere malen geƫxposeerd in groeps- en solotentoonstellingen tussen 1999 en 2007. Ze werkte ook als psychologisch onderzoeker en als taal begeleider van kinderen van expats. Na bijna een decennium stil te zijn geweest, begon ze in 2014 met tekenen en schilderen. Volg haar via e-mail en ontvang af en toe een nieuwsbrief. Of volg haar dagelijks op instagram om haar verhaal bij te houden.

About

About

Mildred Valkonet is an artist, illustrator, psychologist and researcher based in the Netherlands. She uses history, folk culture, photography and film, psychology and nature to explore the meaning of relationships within families and between people and nature. Her work often examines the need to share the things that make us feel vulnerable and to share what touches people.

Mildred has a BFA from the Acamedy Minerva in Groningen and an MFA from the Piet Zwart Institute in Rotterdam. She studied psychology in Rotterdam and Leiden and obtained her master’s degree in 2011. As an artist she has exhibited several times in group and solo exhibitions between 1999 and 2007. She also worked as a psychological researcher and as a language supervisor for children of expats. After having been quiet for almost a decade, she started drawing and painting in 2014. Follow her via e-mail and receive a newsletter now and then. Or follow her daily instagram to keep track of her story.