Cursus tekenen & schilderen

Wat ga je leren?

In deze cursus ga je vooral leren kijken en werken met allerlei materialen maar je gaat ook thuis raken in het creatief proces. Elke les krijg je eerst een kleine opdracht om je creativiteit wakker te schudden. Daarna ga je aan de slag met inspirerend beeldmateriaal dat elke les anders zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan vintage foto’s, mooie diverse voorwerpen, tijdschriften en ook bijvoorbeeld bloemen en planten. Daarbij zal ik rekening houden met de wensen van de groep of individuele passies. Bij elk beeldmateriaal ontdek je iets over compositie, kleurgebruik, abstrahering, ritme, tussenruimte en nog veel meer.

Heb je al meer ervaring of heb je al een aantal lessen bij mij gevolgd dan gaan we dieper in op wat je wil maken en op de techniek die jou het meeste aanspreekt. Je neemt zelf beeldmateriaal mee waarmee je aan de slag gaat. En ik begeleid je in het creatieve proces.

Waarmee ga je werken?

Tijdens deze cursus ga je tekenen en schilderen met allerlei materialen. Daarom is het materiaal inbegrepen. Gouache, potloden, inkt, aquarelverf, stiften zijn aanwezig in het atelier. Mocht je voorkeur hebben voor een materiaal dan mag je daar natuurlijk ook in blijven werken. Wil je meer ontdekken dan kan dat ook.

Na een paar lessen zal je een materiaal vinden die bij je past. Dit kan kunnen ook meerdere materialen zijn waarmee je jouw tekeningen maakt. De lessen daarna kan je dit verder uitdiepen.

 

Wat zal ik voor je betekenen?

Ik vind het super leuk om je persoonlijk te begeleiden in het creatieve proces. Om die reden werk ik graag in kleine groepen. Op deze manier kan ik je goed ondersteunen. Bovendien is het belangrijk om jouw innerlijke criticus te leren kennen en er mee samen te werken. Hiervoor maak ik gebruik van korte creatieve oefeningen. Verder zal ik je heel veel inspiratie bieden, tips en trucs en ook een lekker kop thee en iets lekkers.

Voorop staat dat we er een inspirerende les van maken, elke keer weer. Daarbij vind ik plezier en een zachte, opbouwende zelfreflectie belangrijk.

Data, kosten en locatie

Wanneer?

Op 10 mei begint er een avond cursus  van 19:00 tot 21:30. Op 17 mei begint de ochtend cursus. Deze is van 9:30 tot 12:00.

Mocht een ander tijdstip jou beter uitkomen, geef me een seintje en we beginnen een nieuwe groep.

Waar wordt de cursus gegeven?

De locatie ligt in Rijswijk maar vlakbij Delft. Heel makkelijk toegankelijk met auto, fiets of tram.

Wat kost dit allemaal?

Ik werk in blokken van 6 lessen voor  175 €.  Een les inhalen kan.

En voor kinderen?

Op zaterdag 25 mei begint er ook een kindercursus voor kinderen vanaf 9 tot 12 jaar. Deze cursus duurt 1,5 uur, van 9:45 tot 11:15 en bestaat uit 6 lesssen en kost 125 euro.

Aanmelden

Wil je je aanmelden? Vul hieronder het aanmeldingsformulier in. Je krijgt dan een mail met daarin precieze informatie over de locatie, betalingsgegevens en meer informatie over de cursus zelf. Lees voordat je je aanmeldt de voorwaarden door. Heb je vragen? Stuur een mail via de contact link.

Ik hoop je te zien in mijn atelier en er leuke lessen van te maken.

Aanmeldingformulier

vrijdagochtendvrijdagavond

Workshop drawing & painting

What are you going to learn?

You will not only learn more about drawing and painting with all kinds of materials, but also about the creative process. Every lesson you will first receive a small assignment to awaken your creativity. Then you start with inspiring visual material that every lesson will be different. Think for example of vintage photographs, beautiful objects, magazines and also flowers and plants. In doing so I will take into account the wishes of the group or individual passions. With each visual material you discover something about composition, color use, abstraction, rhythm, space and much more.

What are you going to work with?

In this workshop you will draw and paint with all kinds of materials. That is why the material is included. Gouache, pencils, ink, watercolor paint, markers are present in the studio. If you prefer a material, you can of course continue to work with it. If you want to discover more than that is possible too.

After a few lessons you will find a material that suits you best. This can also be multiple materials with which you make your drawings. The lessons after that, you can deepen this further.

What will I do for you?

I think it’s super fun to personally accompany you in the creative process. For that reason I like to work in small groups. This way I can support you well. Moreover, it is important to get to know your inner critic and to work with it. For this I use short creative meditation exercises. I will also offer you a lot of inspiration, tips and tricks and also a nice cup of tea with a biscuit.

Data, costs and location

When?

Currently there are places available on Friday morning from 9:30-12:00 and Friday evening from 19:00-21:30. If another time suits you better, give me a call and we start a new group.

Location?

The location is in Rijswijk but close to Delft. Very easily accessible by car, bicycle or tram.

What does it all cost?

I work in blocks of 6 lessons for 175 €. You can miss a class and rescedule.

Children Course

Contact me for the children’s courses. Currently there is place on Friday afternoon, from 15:00 till 16:30. And Marz 9th a new course will start, from 9:45 till 11:15 (4 places available). This courses last 1.5 hours, consist of 6 lessons and costs 125 euros.