Workshop tekenen & schilderen

 

Waarmee ga je werken?

In deze workshop ga je tekenen en schilderen met allerlei materialen. Daarom is het materiaal inbegrepen. Gouache, potloden, inkt, aquarelverf, stiften zijn aanwezig in het atelier.

 

Wat ga je maken?

Ik zal elke les een opdracht geven. Dit zal ik doen aan de hand van inspirerend beeldmateriaal dat elke les anders zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan vintage foto’s, mooie diverse voorwerpen, tijdschriften en ook bijvoorbeeld bloemen.Daarbij zal ik rekening houden met de wensen van de groep of individuele passies.

 

Wat doet Mildred?

Ik vind het super leuk om je persoonlijk te begeleiden in het creatieve proces. Om die reden werk ik graag in kleine groepen. Op deze manier kan ik je goed ondersteunen in het creatieve proces. Bovendien is het belangrijk om jouw innerlijke criticus te leren kennen en er mee samen te werken. Hiervoor maak ik gebruik van korte creatieve meditatie oefeningen.

Voorop staat dat we er een inspirerende les van maken, elke keer weer. Daarbij vind ik plezier en een zachte, opbouwende zelfreflectie belangrijk.

 

Kosten en locatie.

 

De workshops worden in blokken van 6 à 7 lessen aangeboden. Na elke schoolvakantie start weer een nieuw blok waarbij er elke week les is. Maar je kan ook gedurende het hele jaar instromen. De lessen duren van 9:30 tot 12:00 (met de mogelijkheid om op woensdag en vrijdag iets eerder te beginnen en te eindigen, mocht dat nodig zijn). Inclusief materiaal en lekkers. Mocht je liever op een ander tijdstip les krijgen en staat dat moment er niet bij, schroom niet om contact op te nemen dan kijk ik wat ik kan doen.

 

Kosten

Voor zes lessen € 175, kosten voor zeven lessen € 205

Voor een heel jaar € 962

 

Locatie

De Ruijt, Rijswijk

Startdata

Blok 1. Na de zomervakantie: 12, 13 of 14 september tot en met 17, 18 of 19 oktober

Blok 2. Na de herfstvakantie: 31 oktober, 1 of 2 november tot en met 19, 13 of 14 december

Blok 3. Na de kerstvakantie: 9, 10, 11 januari tot en met 20, 21 of 22 februari

Blok 4. Na de voorjaarsvakantie: 6, 7, 8, maart tot en met 17, 18, 19 april

Blok 5. Na de mei vakantie: 8, 9, 10 mei tot en met 5, 12, 19 juni

Aanmelden

 

Wil je je aanmelden? Vul hieronder het aanmeldingsformulier in. Je krijgt dan een mail met daarin precieze informatie over de locatie, betalingsgegevens en meer informatie over de cursus zelf. Lees voordat je je aanmeldt de voorwaarden door. Heb je vragen? Stuur een mail via de contact link.

Aanmeldingformulier

blok 1blok 2blok 3blok 4blok 5

woensdagdonderdagvrijdag

Workshop drawing & painting

With what are you going to work?

In this workshop you will draw and paint with all kinds of materials. That is why the material is included. Gouache, pencils, ink, watercolor paint, markers are present in the studio.

What are you going to make?

I will give every lesson an assignment. I will do this on the basis of inspiring visual material that each lesson will be different. Consider, for example, vintage photographs, beautiful various objects, magazines and also flowers, for example. I will take into account the wishes of the group or individual passions.

What does Mildred ?

I think it’s super fun to personally accompany you in the creative process. For that reason I like to work in small groups. This way I can support you well in the creative process. Moreover, it is important to get to know your inner critic and to work with it. For this I use short creative meditation exercises.

The main thing is that we make it an inspiring lesson, every time. In addition, I find pleasure and a soft, constructive self-reflection important.

Data, costs and location

 

The course lasts six weeks and starts again in September 2018. The lessons last from 9:30 to 12:00 (with the possibility to start and finish a little earlier on Wednesday and Friday, if necessary). Includes materials and goodies.

Data

Part 1.  12, 13 of 14 September till 17, 18 of 19 October

Part 2.  31 October, 1 of 2 November till 19, 13 of 14 December

Part 3.  9, 10, 11 January till 20, 21 of 22 February

Part 4.  6, 7, 8, March till 17, 18, 19 April

Part 5.  8, 9, 10 May till 5, 12, 19 Juin

 

Cost

For six lessons € 175, or seven lessons € 205, for a year € 962

Location

De Ruijt, Rijswijk