Tekenen en schilderen

 

In deze workshop ga je tekenen en schilderen in groepen van maximaal zes personen. Gouache, potlood, inkt, aquarelverf, stiften zijn aanwezig in het atelier. Dus wil je met nieuwe materialen werken of ben je een beginner, dan krijg je hier de ruimte om van alles uit te proberen. Ik zal elke les een opdracht geven. Dit zal ik doen aan de hand van inspirerend beeldmateriaal dat elke les anders zal zijn. Denk bijvoorbeeld aan vintage foto’s, mooie diverse voorwerpen, tijdschriften en ook bijvoorbeeld bloemen.Daarbij zal ik rekening zouden met de wensen van de groep of individuele passies.

 

Ik zal je begeleiden om de verschillenden technieken te gebruiken of te verdiepen. Ook zal ik je ondersteunen in het creatieve proces, bijvoorbeeld in het maken van verschillende composities, het gebruiken van een verrassend eigen kleurgebruik, en in het kiezen van beeldmateriaal dat jou inspireert.  Ik vind het super leuk om je daarbij persoonlijk te begeleiden en samen met jou jouw innerlijke criticus met zachte hand de baas te worden. Daarom werken we in kleine groepen. Voorop staat dat we er een inspirerende les van maken, elke keer weer. Daarbij vind ik plezier en een zachte, opbouwende zelfreflectie belangrijk.

Data, kosten en locatie

 

De cursus duurt zes weken en start weer in september 2018. De lessen duren van 9:30 tot 12:00 (met de mogelijkheid om op woensdag en vrijdag iets eerder te beginnen en te eindigen, mocht dat nodig zijn). Inclusief materiaal en lekkers.

 

Data

Woensdag 12, 19, 26 september en 3, 10, 17 oktober.

Donderdag 13, 20, 27 september en 4, 11, 18 oktober.

Vrijdag 14, 21, 28 september en 5, 12, 19 oktober.

 

Kosten

Voor zes lessen 150 early bird tot 30 juli 2018

Na 30 juli € 175

 

Locatie

De Ruijt, Rijswijk

Aanmelden

 

Wil je je aanmelden? Vul hieronder het aanmeldingsformulier in. Je krijgt dan een mail met daarin precieze informatie over de locatie, betalingsgegevens en meer informatie over de cursus zelf. Lees voordat je je aanmeldt de voorwaarden door. Heb je vragen? Stuur een mail via de contact link.

Ik hoop je te zien in mijn atelier en er leuke lessen van te maken.

Aanmeldingformulier

woensdagdonderdagvrijdag

Drawing and painting course

 

In this workshop you will draw and paint in groups of up to six people. Gouache, pencil, ink, watercolor paint, markers are present in the studio. So if you want to work with new materials or if you are a beginner, you will have the space to try out everything. Every lesson I will give an assignment. I will do this on the basis of inspiring visual material that will be different each lesson. Consider vintage photographs, beautiful various objects, magazines and also flowers, for example. I will take into account the wishes of the group or individual passions.

I will guide you to use or deepen different techniques. I will also support you in the creative process, for example in making different compositions, using a surprisingly personal colour palette, and taking care of the critic in your self.  I think its super fun to guide you personally and to master your inner critic in a soft manner. That is why we work in small groups. The main thing is that we make it an inspiring lesson, every time. In addition, I find pleasure and a soft, constructive self-reflection important.

Data, costs and location

 

The course lasts six weeks and starts again in September 2018. The lessons last from 9:30 to 12:00 (with the possibility to start and finish a little earlier on Wednesday and Friday, if necessary). Includes materials and goodies.

Data

Wednesday 12, 19, 26 September and 3, 10, 17 October.

Thursday 13, 20, 27 September and 4, 11, 18 October.

Friday 14, 21, 28 September and 5, 12, 19 October.

Cost

For six lessons € 150 early bird until July 30, 2018

After July 30, € 175

Location

De Ruijt, Rijswijk